Wyszków Viscobar

Warszawa – Cmentarz Powązkowski I

piątek, 19 Październik 2012

fot. Marek Filipowicz

Pomnik Władysława Podkowińskiego

Spotkanie przy grobie pułkownika Zygmunta Bobrowskiego pseud. "Ludwik" w dniu 22 września br., stało się okazją do zrobienia kilku, zamieszczonych poniżej fotografii. Prezentowane nagrobki znajdują sie w promieniu kilkudziesięciu metrów od grobu pułkownika.

fot. MF

Fragment nagrobka przedstawiający płaskorzeźbę św. Jana Nepomucena

KRÓTKA HISTORIA CMENTARZA POWĄZKOWSKIEGO
Pierwsza wzmianka o Powązkach pochodzi z XIV w.
W 1790 powstał cmentarz na działce darowanej przez starostę Szymanowskiego a kościół i katakumby w 1792 r. wg projektu architekta królewskiego Dominika Merliniego. Cmentarz powiększano 19 razy. Zakończono powiększanie w 1971 r. Powierzchnia jego wynosi 42 ha. Kościół był przebudowywany dwukrotnie: w latach 1847-1850 przez architekta A. Kropiwnickiego. Do stanu obecnego przez architekta J. P. Dziekońskiego w latach 1890 – 1891. Podczas II wojny światowej 1939 -1945, kościół i katakumby były dwukrotnie niszczone, uległo wtedy zniszczeniu wiele pomników o znaczeniu historycznym. Gruzy ich leżą do dnia dzisiejszego. W czasie okupacji cmentarz był terenem działań Armii Krajowej, skład broni, wykłady wojskowe, przez cmentarz szły transporty żywnościowe do getta. Kościół i katakumby zostały całkowicie odbudowane w latach 1945 – 1976. Tu spoczywają żołnierze powstań narodowych od czasów Insurekcji Kościuszkowskiej aż po Powstanie Warszawskie, oraz Polacy biorący udział w akcji niepodległościowej, wybitni pisarze, poeci, uczeni, artyści, myśliciele, lekarze, prawnicy, biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, część ich niewielka w alei zasłużonych – reszta wśród dwóch i pół miliona pogrzebanych na tym cmentarzu. W mauzoleum spoczywają prochy z obozów koncentracyjnych. Cmentarz ten jest unikalnym, najstarszym cmentarzem Warszawy, zabytkiem najwyższej klasy będącym pod opieką Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, która reprezentuje zarząd cmentarza. Rolę opiekuna społecznego spełnia Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Starych Powązek. Cały teren objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską podlegającą konserwatorowi zabytków m. s. Warszawy.

fot. MF

Nagrobek Henryka Wieniawskiego

fot. MF

Jana Nowaka Jeziorańskiego

fot. MF

 

fot. MF

Zdzisława Maklakiewicza

fot. MF

 

fot. MF

Wojciecha Jastrzębowskiego

fot. MF

 

fot. MF

Kopia medalionu z warszawskiej mogiły profesora umieszczona została na niedawno odsłoniętym pomniku w Broku

fot. MF

Fragment pomnika w Broku

fot. MF

Pomnik Mirona Białoszewskiego

fot. MF

Krzysztofa Kieślowskiego

fot. MF

Grób Violetty Villas

Kategoria: Ciekawe miejsca

Możesz śledzić komentarze tego wpisu przy pomocy kanału RSS 2.0. Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź


Liczniki