Wyszków Viscobar

Sobota w Węgrowie cz.I

sobota, 20 Październik 2012

fot. Marek Filipowicz

Na węgrowskim rynku

W piękną słoneczną sobotę 20 października br. postanowiliśmy odwiedzić Wegrów i jego okolicę. Dzień ten okazał się ostatnim okresem polskiej złotej jesieni,  za tydzień leżał  tu już śnieg. To pobliskie, odległe od Wyszkowa ok. 45 km miasto, w ostatnim czasie przeszło wielką metamorfozę. Gruntownie zrewitalizowany rynek, jest dziś dumą chętnie odwiedzających go mieszkańców. W zasięgu wzroku znajdziemy tu wiele ciekawych zabytków, zrobimy zakupy na pobliskim bazarku, odpoczniemy na wygodnych wtopionych w zieleń, licznych ławkach.

 fot. MF

Krotka historia Wegrowa

Węgrów leży na Podlasiu Zachodnim. Jego okolice mogą poszczycic się długą historią osadnictwa sięgającą epoki kamiennej (ok. 8000-1500 lat p.n.e.).W X-XI w. wchodziły w skład państwa pierwszych Piastów. Następnie władał nimi zbuntowany wielkorządca Mazowsza -Miecław, a po roku 1047 tereny na wschód od Liwca znalazły sie pod panowaniem książąt ruskich. Ziemie te przechodziły burzliwe dzieje. W 2 poł. XIV w.zostały zajęte przez Litwę. Kres panowaniu litewskiemu położyła Unia Lubelska, na mocy której Podlasie wcielono w 1569 do Korony. Pierwsze udokumentowane wzmianki o Węgrowie pochodzą z wystawionego przez wojewodę Piotra Pilikowka (Pilika) w 1414 r.aktu erekcyjnego parafii pw. Wniebowzięcia NMP, świętych apostołów Piotra, Pawła i Andrzeja oraz św.Katarzyny. Prawa miejskie Węgrów otrzymał w 1441 roku z rąk księcia mazowieckiego Bolesława IV. W wieku XVI nastąpił znaczny rozwój miasta dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej państwa i położeniu Węgrowa przy głównych szlakach handlowych z Gdańska na Ukrainę i z Warszawy do Wilna. W 1558 r. właściciel miasta z rodziny  Kiszków wprowadza religię protestancką i nadaje jej dominujący status.Węgrów stał się wówczas jednym z głównych centrów arianizmu w Polsce.Od 1593 r. miasto należało do Radziwiłłów, wyznawców kalwinizmu, którzy przyczynili się do rozkwitu Węgrowa popierając rozwój handlu i rzemiosła. Od 1664 do 1782 roku miasto należało do Krasińskich. Jan Kazimierz Krasiński, sprowadził w 1675 r. zakon reformatorów dla nawracania innowierców. W 1693 r. rozpoczęto budowę murowanego klasztoru i kościoła.W czasie wojny północnej, w 1703 r., wojska szwedzkie  zniszczyły wiele budynków oraz spaliły kościół katolicki przy rynku.Odbudowa kościoła trwała do 1706 r. Wieksza część XVIII w.to dla Węgrowa okres regresu gospodarczego. Pożary, epidemie i powodzie spowodowane wylewami pobliskiego Liwca spowodowały jego dalszy upadek. Po III rozbiorze Węgrów przynależał do Austrii, a następnie w latach, 1809-1812 – do Księstwa Warszawskiego. W czasie powstania styczniowego w dniu 2 II 1863 r.kilkutysięczny oddział Jana Matlińskiego ("Janko Sokół") stoczył pod Węgrowem bitwę z wojskami rosyjskimi.  Do historii przeszła słynna szarża kosynierów, która ocaliła siły powstańcze i pozwoliła im na wycofanie się z miasta.Podczas I wojny światowej Rosjanie zostali wyparci z tych terenów przez Niemców w połowie 1915 r. W okresie międzywojennym miasto liczyło 13.000 mieszkańców.Podczas II wojny światowej Niemcy przeprowadzili eksterminację  ludności żydowskiej,stanowiącej poad połowę ludności miasta. Zniszczeniu uległy niektóre zabytki, w tym dwie synagogi z XVII i XIX w.oraz barokową bramę fary, którą po wojnie odrestaurowano. W czasie okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu działała Armia Krajowa, której oddziały w dniu 8 sierpnia 1944 roku wkroczyły do Węgrowa, zapobiegajac zniszczeniu miasta przez wycofujących sę Niemców. 

fot. MF

Za murem znajduje sie park im. Armii Krajowej

fot. MF

Miłą niespodzianką okazała sie plenerowa wystawa poświęcona śp.Lechowi Kaczyńskiemu prezydentowi RP. Wystawę tę gosciliśmy wcześniej również w Wyszkowie

fot. MF

Wegrowska fara

fot. MF

 

fot. MF

 

fot. MF

Barokowa brama fary

fot. MF

 

fot. MF

 

fot. MF

 

fot. MF

 

fot. MF

Dom Gdański

fot. MF

 

fot. MF

Zespół poreformacki

fot. MF

 

fot. MF

Brama do zespołu poreformackiego

fot. MF

 

fot. MF

Na dziedzińcu klasztoru

fot. MF

Malowniczy zaułek

Kategoria: Ciekawe miejsca

Możesz śledzić komentarze tego wpisu przy pomocy kanału RSS 2.0. Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź


Liczniki